728 x 90

اعتراض مغازه‌داران بازار روز در شهر دهدشت

دهدشت تجمع اعتراضی بازاریان۹۷۰۲۰۷
دهدشت تجمع اعتراضی بازاریان۹۷۰۲۰۷

روز جمعه هفتم اردیبهشت؛ مغازه‌داران بازار روز در شهر دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به افزایش عوارض از سوی شهرداری رژیم  تجمع کردند.