728 x 90

اعتراض مردم شادگان به قطعی برق + فیلم

اعتراض مردم شادگان به قطعی برق
اعتراض مردم شادگان به قطعی برق

جمعه شب (۱۴مرداد ۱۴۰۱) جمعی از مردم شهر شادگان در اعتراض به قطعی مکرر برق مقابل اداره برق تجمع کردند. یکی از شهروندان شادگانی با اشاره به فرزند خردسالش، به کارگزاران اداره برق می‌گوید: این کودک و هزاران کودک دیگر و بیماران جرمشان چیست که در این گرمای طاقت‌فرسا بدون برق هستند در صورتی که برق را به کشورهای همسایه صادر می‌کنند.

با وجود دهها سد و چندین نیروگاه، اهواز رتبه اول تولید برق در ایران را دارد اما مردمان آن از نعمت برق محروم و در تابستان با قطعی مکرر برق مواجه می‌شوند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ef1aa95f-d599-4d0e-812b-ea33433d0f04"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات