728 x 90

اعتراض شدید و حمله مردم با گوله برف به نماینده رژیم

محمود شکری" نماینده تالش و ماسال شاندرمن و رضوانشهر
محمود شکری" نماینده تالش و ماسال شاندرمن و رضوانشهر

 مردم خشمگین شاندرمن در اعتراض به بی‌کفایتی کارگزاران رژیم از جمله بی‌عملی بعد از برف سنگین در مناطق شمالی کشور، پنجشنبه ۲۴بهمن ۹۸-از نماینده فعلی رژیم در تالش و ماسال شاندرمن و رضوانشهر با گوله برف استقبال کرده و او را فراری دادند.

شاندرمن در فاصله ۵کیلومتری از ماسال و ۵۵کیلومتری از رشت واقع شده است.