728 x 90

اظهارنظر جنایتکارانه غضنفرآبادی در وحشت از قیام مردم ایران: می‌توان به او تیراندازی کرد، مجوز هم دارد

موسی غضنفرآبادی
موسی غضنفرآبادی

موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس رژیم در وحشت از قیامهای مردم ایران در یک اظهارنظر جنایتکارانه به شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم به مردم اعتراف کرد و گفت: «وقتی معترض می‌خواهد اقدامی انجام دهد که خسارتی متوجه کشور شود، رخ‌دادن این برخورد‌ها امکان‌پذیر است. تا حد اقدام قهرانه و حتی تیراندازی که موجب جلوگیری از عمل فرد شود، مجوز وجود دارد. »

نماینده جنایتکار مجلس خامنه‌ای در ادامه به تمامی عوامل لباس‌شخصی و مزدوران رژیم فرمان آ‌تش به اختیار داد و گفت:

«برای مقابله با اقدامات مخرب، به جز نیروهای امنیتی دیگران هم مجوز شرعی و قانونی دارند وارد عمل شوند».(رویداد ۲۴ - ۱۱ آذر۱۴۰۰)

این اظهارات وحشت‌آلود مصرفش برای روحیه دادن به نیروهای واداده و در حال ریزش رژیم است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات