728 x 90

اظهارات وحشت‌آلود امام‌جمعه‌های رژیم از وضعیت بحرانی نظام

نمایش جمعه رژیم در مهاباد - عکس از آرشیو
نمایش جمعه رژیم در مهاباد - عکس از آرشیو

امام جمعه‌های رژیم روز ۲۸شهریور در شهرهای مختلف وحشت نظام آخوندی از شرایط اجتماعی و وضعیت بحرانی رژیم را به نمایش گذاشتند.

آخوند ابراهیم حسینی در نمایش جمعهٔ رژیم در ساوه با وحشت از پیامدهای اعدام نوید افکاری گفت: «آیا چون در براندازی علیه نظام شرکت کرده، پس باید به او جایزه بدهیم یا باید مضاعف مجازات شود؟».

آخوند قاسم هاشمی امام جمعه رژیم در شاهین شهر گفت: «مخدوش کردن چهره نیروهای مسلح در بین ملت ایران و ایجاد حفره‌های امنیتی از نقشه‌های دیگر دشمنان ملت ایران تا پیش از انتخابات سال آینده است».

محسن محمودی امام جمعه موقت رژیم در ورامین سیاست‌های آخوند روحانی را زیر ضرب برد و گفت: «این چه وضع اقتصادی است و چرا دولت پاسخگو نیست و فقط شعار می‌دهد، این وضعیت اقتصادی با کدام منطق قابل توجیه است؛ مردم این عملکرد ناصواب را تقبیح می‌کنند و کسانی که عامدانه به جان مردم افتاده‌اند را نخواهند بخشید».

علی وحدانی‌فر در خطبه‌های نمایش جمعه دهدشت با نگرانی از خشم مردم گفت: «صبوری ملت انقلابی حد و اندازه دارد. اگر منویات رهبری مد نظر قرار نگیرد ملت انقلابی تکلیف خود را با لیبرالها و غربگراها و غرب‌گداها مشخص خواهد کرد».