728 x 90

اصفهان: ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان ورزنه+فیلم

ورزنه.ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان
ورزنه.ادامه تجمع اعتراضی کشاورزان

کشاورزان ورزنه در اصفهان روز دوشنبه ۱۰ دیماه بار دیگر تجمع خود را در اعتراض به ندادن حقابه برگزار کردند.

کشاورزان ورزنه شعار می‌دهند:‌ می‌جنگیم می‌میریم حقومونو می‌گیریم

درود بر کشاورز مرگ بر ستمگر

روحانی دروغگو زاینده رود ما کو و مسئول اگه نداریم بریم قبرس بیاریم

ورزنه.شعار روحانی دروغگو زاینده رود ما کو و مسئول اگه نداریم بریم قبرس بیاریم

روز یکشنبه ۹دیماه نیز خیزش کشاورزان کارد به استخوان رسیده ورزنه اصفهان با شعار «حقآبه را اگر ندید تن به‌ شهادت می‌دهیم» ادامه داشت.

کشاورزان شعار می دادند:

می ایستیم می جنگیم-حقومنو پس می گیریم

می ایستیم می میریم ذلت نمی پذیریم

همشهری با غیرت اتحاد اتحاد

بازاری با غیرت اتحاد اتحاد