728 x 90

اشک تمساح خلیفه ارتجاع و جنگ‌افروزی برای مردم فلسطین

خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع
خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع

اشک تمساح خلیفه ارتجاع و جنگ‌افروزی برای مردم فلسطین:
این مصیبت دنیای اسلام است، بلکه بالاتر مصیبت بشریت است
راه‌حل فقط همین است که قدرتهای بزرگ جهانی خودشان را کنار بکشند!

 

خامنه‌ای – تلویزیون رژیم-۱۹ بهمن ۱۴۰۲
در مورد غزه یک جمله‌ای عرض بکنم، مصیبت غزه متأسفانه ادامه داره این مصیبت، مصیبت دنیای اسلامه، بلکه بالاتر مصیبت بشریت است، این نشان‌دهنده این است که نظم کنونی جهانی چقدر نظم باطلی است.
این نظم جهانی ببینید بطلان نظم جهانی رو از همین حادثه غزه می‌شود فهمید و این ماندنی نیست این قابل دوام نیست این از بین خواهد رفت.
راه‌حل فقط همینه که قدرتهای بزرگ جهانی خودشان را کنار بکشند قدرتهای طرفدار غرب خودشان رو کنار بکشند از این قضیه و مبارزان فلسطینی خودشان می‌دانند چه جوری اداره کنند میدان را کما این‌که تا امروز اداره کردند.

 

مسعود رجوی -۲۳ مهر ۱۴۰۲

خامنه‌ای به‌رسم عمروعاص و معاویه که قرآن بر سر نیزه می‌کردند، اکنون فلسطین را بر سر نیزه‌های نظام و پاسداران آن کرده است تا از قیام خلق و سرنگونی محتوم گریزگاهی بجوید. اما این بازی شگون ندارد. سرانجام نیزه به چشم همانهایی فرو می‌رود که به چشمان فرزندان این میهن گلوله‌های ساچمه‌ای زدند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b3560d05-c136-4117-a042-8a44935d6b55"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات