728 x 90

استقرار ۲۰ هزار آخوند در بانکها

آخوند مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
آخوند مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

آخوندها از هر راهی برای چپاول پول مردم استفاده می‌کنند! در تازه‌ترین آن آخوند مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ضرورت حضور ناظران شرعی در بانکها گفت: با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانکها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب بوده. از این طریق، تطابق کار بانکها و شعب با شرع مشخص می‌شود. وی هم‌چنین اضافه کرد که انجام این کار نیازمند مصوباتی است که بخشی از آنها در در شورای فقهی بانک مرکزی حل و فصل شده و بخش دیگر در دستورکار قرار دارد.

بررسی آخرین صورت‌های مالی بانکها که در سامانه کدال منتشر شده است، نشان می‌دهد که ۲۸بانک ایرانی مجموعاً بیش از ۲۰هزار و ۳۰۰شعبه در سراسر کشور دارند. بنابراین با تصویب این طرح، بیش از ۲۰هزار روحانی در بانک‌های ایران مشغول به کار می‌شوند.
البته این تعداد شعب فقط مختص به بانکها است و اگر این قانون در مؤسسات اعتباری نیز اجرا شود، تعداد شعب بیش از این خواهد بود (خبرگزاری حکومتی تسنیم ۶شهریور).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/817f5a4f-3699-4001-9c52-36109b7e0c55"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات