728 x 90

استقرار نیروهای یگان ویژه در لاکان رشت در وحشت از شورش

زندان لاکان رشت
زندان لاکان رشت

به‌دنبال شورش زندانیان در ۱۰زندان کشور و اعتراضات در سایر زندانها، رژیم آخوندی در وحشت از شورش زندانیان، در زندان لاکان رشت، نیروهای یگان ویژه مستقر کرده است.

دو خودرو پر از نیروهای یگان ویژه در مقابل زندان مستقر شدند تا هم از تجمع بستگان زندانیان جلوگیری کنند و هم مانع از ورود به محوطه زندان شوند.