728 x 90

استقبال هموطنان از هشتک «لغو – فوری- اعدام»

حکم اعدام پنج تن از معترضان دیماه ۹۶
حکم اعدام پنج تن از معترضان دیماه ۹۶

در شرایطی که رژیم درصدد اعدام جوانان دستگیر شده در قیامهای ۹۶ و ۹۸ است.

هشتگ «لغو – فوری- اعدام» علیه احکام اعدام قضاییه جلادان، مورد حمایت و استقبال هموطنان برانگیخته و غیرتمند قرار گرفته است. اعدام مهمترین ابزار سرکوب و ارعاب دیکتاتوری آخوندی است. در زمان شاه نیز وقتی شاه مجبور شد تحت فشار کارتر اعدام و شکنجه را کنار بگذارد ترسها فرو ریخت و قیامها بالا گرفت.

یادآوری می‌کنیم که لغو حکم اعدام، سومین ماده در برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران است.در این ماده آزادی‌ها و حقوق فردی و اجتماعی طبق اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر تضمین شده و بر انحلال دستگاههای سانسور و تفتیش عقاید، دادخواهی قتل‌عام زندانیان سیاسی، ممنوعیت شکنجه و لغو حکم اعدام تصریح شده است.

در ایرانِ آزادِ فردا، از لغوِ حکمِ اعدام دفاع می‌کنیم. این، پاسخِ ما به شقاوت و خون‌ریزی بی‌رحمانه‌یی است که آخوندها در ایران حاکم کرده‌اند. شکنجه تحتِ هر عنوان ممنوع خواهد بود، مجازاتهایِ بی‌رحمانه و تحقیرآمیز به هر عنوان، از جمله تحتِ نام مذهب، جایی نخواهد داشت.