728 x 90

استقبال عربستان سعودی از قطعنامه آژانس علیه رژیم آخوندی

استقبال عربستان سعودی از قطعنامه آژانس علیه رژیم آخوندی
استقبال عربستان سعودی از قطعنامه آژانس علیه رژیم آخوندی

عربستان از قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که رژیم ایران را برای بازرسیها از دو سایت در ایران تحت فشار می‌گذارد استقبال کرد(روزنامه سعودی گازت - جمعه ۳۰خرداد).

نماینده عربستان در آژانس قبلاً گفته بود: رژیم ایران بیش از ۴ماه است با توجیهات غیرمنطقی مانع از ورود بازرسان به سایتهایش می‌شود. امری که شک و تردید در مورد اهداف اتمی رژیم ایران را تقویت می‌کند.