728 x 90

بر اساس اعلام مرکز آمار تورم در تیرماه به ۴۸درصد رسید

تورم در ایران  به ۴۸درصد رسید
تورم در ایران به ۴۸درصد رسید

مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ تورم در تیر ماه امسال (۱۳۹۸) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل به ۴۸درصد رسید. این مرکز افزود: خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۸درصد بیشتر از تیرماه ۱۳۹۷برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

به گزارش همین مرکز نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۸ به ۴۰.۴درصد رسیده است.

به گزارش مرکز آمار ایران در تیرماه امسال شاخص قیمت در گروه خوراکیها رشدی معادل ۷۱.۸درصد نسبت به تیرماه سال قبل داشته است. این رشد در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۸.۴درصد بوده است.