728 x 90

از سرنگونی دیکتاتوری شاه تا قیام برای جمهوری دموکراتیک - تظاهرات ایرانیان در پاریس

تظاهرات در پاریس
تظاهرات در پاریس

تظاهرات ایرانیان در پاریس - از سرنگونی دیکتاتوری شاه تا قیام برای جمهوری دموکراتیک
یکشنبه ۲۳بهمن۱۴۰۱ - ۱۲فوریه - ساعت ۱۱ - پاریس، میدان دانفر روشرو
به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی
برای آزادی و استقلال - علیه دیکتاتوری و وابستگی
حمایت از قیام و انقلاب دموکراتیک نوین مردم ایران
پشتیبانی از ارتش آزادیبخش ملی و کانون‌های شورشی ضامن پیروزی قیام خلق
مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
مرگ بر خامنه‌ای - درود بر رجوی

 

این گزارش به روز می‌شود...

روز یکشنبه ایرانیان آزاده در پاریس تظاهرات بزرگی به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی برگزار می‌کنند. در این صفحه تلاش می‌کنیم گزارشی از آماده‌سازیها و برگزاری این تظاهرات شکوهمند را ارائه کنیم.

 

کاسل آلمان - هموطنان آزاده با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای به‌سوی تظاهرات پاریس در حرکت هستند - ۲۲بهمن

بوخوم به پاریس - شعارهای پرشور ایرانیان آزاده و حامیان مجاهدین  - مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۲بهمن

برمن - اتوبوس حامیان مقاومت ایران از آلمان به سوی پاریس در حال حرکت است. آنها شعار می‌دهند مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۲۲بهمن

هایدلبرگ آلمان - هموطنان آزاده برای حضور در تظاهرات بزرگ پاریس شعار می‌دهند قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان - ۲۲بهمن

هلند - حرکت اتوبوس حامیان مقاومت ایران با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر به سوی پاریس برای حضور در تظاهرات بزرگ ایرانیان - ۲۲بهمن

زوریخ - اتوبوس ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین به سوی تظاهرات پاریس - خلق جهان بداند مسعود رهبر ما است - ۲۲بهمن

لندن - ایرانیان آزاده با شعار نه شاه می‌خواهیم نه رهبر نه بد می‌خواهیم نه بدتر به‌سوی تظاهرات در پاریس در حرکت هستند - ۲۲بهمن

کرمانشاه - حمایت کانون شورشی از تظاهرات سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در پاریس -۲۲بهمن ۱۴۰۱

 

شعار هموطنان آزاده مقیم هلند در حال سفر به پاریس برای شرکت در تظاهرات بزرگ ایرانیان - نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری - ۲۲بهمن

فرودگاه پاریس - ایرانیان آزاده و هواداران مجاهدین برای گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی وارد پاریس شدند - ۲۱بهمن

ایرانیان آزاده مقیم هامبورگ آلمان در مسیر پاریس برای شرکت در تظاهرات گرامیداشت انقلاب ضدسلطنتی

 

ایرانیان آزاده مقیم هامبورگ آلمان در مسیر پاریس برای شرکت در تظاهرات گرامیداشت انقلاب ضدسلطنتی

 

میدان دانفر روشرو پاریس - آماده‌سازی برای تظاهرات ایرانیان به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی- شنبه۲۲بهمن ۱۴۰۱

 

میدان دانفر روشرو پاریس - آماده‌سازی برای تظاهرات ایرانیان به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی- شنبه۲۲بهمن ۱۴۰۱

 

آماده کردن تراکتها 

از روزهای گذشته تراکتهای مختلفی برای فراخوان به این تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. برخی نمونه‌های بدین شکل هستند:

فراخوان به تظاهرات ایرانیان در پاریس

 

فراخوان به تظاهرات ایرانیان در پاریس

 

فراخوان به تظاهرات ایرانیان در پاریس

 

فراخوان به تظاهرات ایرانیان در پاریس

 

فراخوان به تظاهرات ایرانیان در پاریس

 

فراخوان به تظاهرات ایرانیان در پاریس

 

 

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8c2518c6-a481-48a6-841f-36ca8a5df3fa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات