728 x 90

اروپا تهدید به خروج از برجام کرد

اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا به‌طور خصوصی به رژیم ایران هشدار داده است اگر با تهدید گامهای بعدی خروج از برجام را انجام دهد، اروپا مجبور خواهد شد که خروج از توافق هسته‌یی در ماه نوامبر را شروع کند.

 

گاردین با درج این خبر نوشت:‌ اخطار به رژیم ایران، در جلسه روز چهارشنبه انجام شد و بیانگر این است که توافق اتمی اکنون در حال احتضار است. اتحادیه اروپا به رژیم ایران گفته است در صورت چشمگیر بودن اقدام بعدی این رژیم در فاصله گرفتن از برجام، مسأله رعایت نکردن را در سازوکار رسمی اختلاف‌نظر قرار خواهد داد....