728 x 90

ارزش سهام موسوم به‌عدالت ۳میلیون تومان سقوط کرد

کاهش ارزش سهام موسوم به‌عدالت
کاهش ارزش سهام موسوم به‌عدالت

خبرگزاری حکومتی ایسنا دوشنبه ۱۰شهریور گزارش داد ارزش سهام عدالت ۳میلیون تومان سقوط کرده است .

ارزش اولیه این سهام ۴۹۲هزار تومان بود که با ترفند‌های چپاول‌گرانه حکومتی به ۱۷میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده بود. سقوط ارزش این سهام باعث ترس سهامداران دیگر و تبدیل صف خرید سهم‌ها به صف فروش شد. همین امر باعث شد مسئولان تصمیم بگیرند فروش سهام عدالت را بلوکه کنند.