728 x 90

اربعین، دستگیره خامنه‌ای برای فرار از بحران

در شرایطی که اکثریت مردم ایران در زیر خط فقر به‌سر می‌برند و بسیاری از خانواده‌ها برای ادامهٔ حیات، ناگزیر به فروش اندام روی آورده‌اند، به فرمان خامنه‌ای میلیاردها تومان از کیسهٔ مردم در نمایش حکومتی اربعین مصرف شد. چرا؟

«امتداد عمق راهبردی گاهی اوقات از واجب‌ترین واجبات کشور هم لازم‌تر است».(سخنرانی خامنه‌ای برای فرماندهان سپاه پاسداران ‌۱۰مهر ۹۸)

«لازم‌تر از واجب‌ترین واجبات» در فرهنگ مبتذل آخوندی هیچ معنایی جز حفظ نظام با چنگ و دندان ندارد. نظامی که در چنبرهٔ بحرانها گرفتار است، طلسم ولایتش در داخل و هیبتش در منطقه شکسته و نیروهایش خسته شدند.

اما چرا در اوج ورشکستگی این همه هزینه؟

روزنامه کویتی السیاسه ۱۷اکتبر ۲۰۱۹: «آخوندها برای خروج از بحران‌هایشان بر روی اربعین سرمایه‌گذاری می‌کنند».

آخوند حسینی خراسانی، سخنران پیش از خطبه‌های نمایش جمعه در مشهد ۲۶مهر ۹۸: «می‌گویند در این زمان این‌ همه هزینه کردن برای چی؟ اینها هزینه کردن نیست!... دین به‌مخاطره افتاد، باید از همه چیز گذشت...».

دین به‌معنای نظام و آیین ولایت در خطر است. پس خامنه‌ای چنگ در سفره‌ها و گلوی مردم می‌اندازد تا با قدرت‌نمایی، بن‌بست مرگبار و بحران‌هایش را بپوشاند، به نیروهاش در داخل و مزدورانش در منطقه روحیه دهد، عراق را ببلعد و پایش را در منطقه سفت کند. به همین علت است که وقیحانه می‌گویند اربعین امسال مهم‌تر از اربعین زمان امام حسین است.

آخوند علم‌الهدی ـ جمعه‌بازار مشهد ۲۶مهر ۹۸: «مهم اربعین امسال هست نه اربعین زمان سیدالشهدا»!