728 x 90

اذعان روزنامه حکومتی جهان صنعت: بهترین راه مقابله با ویروس کرونا، قرنطینه کامل شهرها است

ترافکیهای سنگین در اوج پاندومی کرونا
ترافکیهای سنگین در اوج پاندومی کرونا

روزنامه حکومتی جهان صنعت (۲۶ فروردین ۹۹) نوشت: اگر قرنطینه کامل بخواهد انجام شود آن وقت در دوران پساکرونا با اقتصاد کاملاً ورشکسته مواجه خواهیم شد و این‌که دیگر دولت به هیچ‌وجه نمی‌تواند کشور را اداره کند. در این صورت افراد فقیر بسیار زیادی هم خواهیم داشت.

 

تردیدی نیست که بهترین راه مقابله با ویروس کرونا، قرنطینه کامل شهرها و کشورهاست. بر صحت این موضوع شکی نیست. اگر از هر کدام از متخصصان و پزشکان در سراسر جهان هم بپرسیم که بهترین راه‌حل چیست می‌گویند مردم در خانه بنشینند و حتی به خیابان‌ها هم نیایند. این پاسخ اصلی است. بیکار شدن بسیاری از اقشار ضعیف جامعه و نداشتن درآمدهای زندگی‌شان است.

رژیم آخوندی بخاطر اقتصاد درهم‌شکسته و چپاول نجومی فاقد توان تامین معاش مردم است و به همین دلیل آنها را روانه خیابان‌ها می‌کند. امری که منجر به افزایش تلفات انسانی خواهد شد.