728 x 90

ادعای خبرگزاری قضاییه جلادان به‌دنبال بالا‌گرفتن فضیحت جنایات رژیم علیه زنان در زندانها

زندان قرچک ورامین در شهر ری
زندان قرچک ورامین در شهر ری

به‌دنبال بالا‌گرفتن فضیحت جنایات ضدبشری دژخیمان خامنه‌ای علیه زنان در بند در شکنجه‌گاههای رژیم از جمله قرچک ورامین، رژیم آخوندی برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتش در خبرگزاری قضاییه جلادان ادعا کرد:

سفرا و دیپلمات‌های ۲۸کشور و نمایندگان سازمانهای بین‌المللی در قالب هیاتی ۳۶نفره در ندامتگاه زنان تهران حضور یافته و از بخش‌های مختلف آن بازدید کردند. این در حالی است که دست کم ۱۶نفر از این افراد عوامل اطلاعات رژیم در وزارت‌خارجه رژیم هستند که اسامی آنها قبلاً در اسناد وزارت‌خارجه افشا شده است.

خبرگزاری قضاییه جلادان اسامی کشورهای دیگر را که دیپلماتهای آنها به بازدید از زندان زنان رفته‌اند اعلام نکرده اما پیداست که جملگی باید از ناقضان شناخته شده حقوق‌بشر باشند که معمولاً در رأی‌گیریهای سازمان ملل به نفع رژیم و علیه قربانیان و مردم ایران رأی می‌دهند.

با این حال دژخیم غریب‌آبادی معاون سردژخیم قضاییه جلادان به‌نحو مسخره‌ای گفت: انتخاب ندامتگاه زنان از این جهت بود که میهمانان خارجی از نزدیک خدمات و تسهیلات متنوع و بی‌شائبه به زندانیان زن را ببینند و برداشت صحیح از اصول زندانبانی اسلامی را دریافت کنند.

مقاومت ایران بارها جنایتهای مضاعف و شکنجه‌های ضدانسانی و صحنه سازیهای دژخیمان وزارت اطلاعات از زمان رفسنجانی و گالیندوپل در زندانهای رژیم را افشا کرده و خواهان بازدید هیأت تحقیق مستقل ملل متحد با حضور نمایندگان مجاهدین و مقاومت ایران از این شکنجه‌گاهها شده است.

دیکتاتوری جنایتکار آخوندها با این صحنه‌سازیها نمی‌تواند توحش و درنده خویی قرون‌وسطایی خود علیه تمامی زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی و زنان زندانی را لاپوشانی کند. این نمایشها جز بر رسوایی جلادان و همدستان آنها نمی‌افزاید.

(خبرگزاری میزان رژیم ۱۰خرداد)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3bd2a3d2-f73f-4a87-84cb-745a74a628ad"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات