728 x 90

ادعای آرامش روحانی و نفرت مردم

اعتراف روحانی به نقش رسانه‌های مقاومت در بازتاب نفرت عمومی از نظام نشانه ضعف و شکست شیاد در برابر مردم و مقاومت است.

آخوند روحانی ۱۰اردیبهشت ۹۹: «بیرونی‌ها تبلیغ می‌کنند که مردم ایران به نظام ایران به دولت ایران اعتماد ندارند کاملاً دروغ می‌گویند».

در حالی‌که بیش از ۹۰درصد مردم دغدغه نان و جان دارند آخوند مکار روحانی وقیحانه افزود: «الحمدالله امروز یک آرامش نسبی در جامعه ما وجود دارد مردم آرامش دارند که اگر نیاز داشته باشند به مواد ضروری غذایی‌شان در فروشگاههای آنها موجود است اگر نیاز داشته باشند به وسایل بهداشتی در فروشگاه‌هایشان موجود است».

یک هموطن: «بزرگترین مشکلمون دروغه به‌نظر من دروغه که ما رو به اینجا کشونده».

یک روزنامه حکومتی ضمن اعتراف به قطعیت قیام، نشان داد پشت ادعای آرامش روحانی چه توفانی نهفته است: «فروپاشی اقتصادی و سپس فروپاشی اجتماعی در آینده نزدیک غیرقابل اجتناب خواهد بود. البته این‌بار اعتراضات شدیدتر و همراه با خشونت خواهد بود و می‌توان از آن به‌عنوان یک ابر جنبش اعتراضی در کشور یاد کرد که بیشتر اقشار فرودست و متوسط جامعه در آن حضور خواهند داشت».(جهان صنعت ۳اردیبهشت ۹۹)

یک هموطن: «این آقا رو ببینید وسط خیابون دراز کشیده ننگ بر تو خامنه‌ای ننگ بر تو روحانی ننگ بر تو جمهوری اسلامی واسه این حرومزادگی که به‌وجود آوردید».

روحانی ضمن هراس از تداوم افشای پنهان‌کاریها و قیام تهیدستان، دوباره تلاش کرد با دمیدن در تنور تولید، مردم را روانه قربانگاه کند.

آخوند روحانی: «از یک‌طرف توطئه‌های دشمنانمان را داریم از یکطرف ویروس کرونا داریم اما در عین‌حال ما باید امسال را در عمل تولید کنیم به سال جهش تولید».

یک هموطن: «به‌خاطر جهش تولید ما باید جونمونو از دست بدیم افرادی که گفتن امسال باید سال جهش تولید باشه کجایند؟ تو رختخوابهاشون خوابیدن».