728 x 90

ادامه قیام در کازرون

قیام مردم کازرون
قیام مردم کازرون

روز شنبه 29اردیبهشت 97 کارگزاران رژیم آخوندی در کازرون تعدادی از مردم و بازاریان را در میدان شهدا جمع کرده و با التماس از آنها می‌خواستند که مغازه‌ها را باز کنید. اما مردم اهمیتی ندادند. مردم می‌گفتند دیگر هیچ چیزی خون ریخته شده جوانهای کازرون در این چند روز را پاک نخواهد کرد. مردم در واکنش به مزدوران رژیم که نماینده انتخاب کنید با او صحبت کنیم، گفتند تا پیکرهای شهیدانمان را تحویل ندهید که تشییع کنیم؛ و زندانیانمان را آزاد نکنید ما هیچ مذاکره‌ای با شما نداریم.

خاطرنشان می‌شود تاکنون حتی یک مغازه هم در بازار کازرون باز نیست.

فیلمهای دریافتی روزهای گذشته از کازرون حاکی است دژخیمان خامنه‌ای و مزدوران لباس شخصی؛ از روی پشت‌بام منازل؛ اقدام به شلیک به سوی جوانان و مردم معترض در سطح شهر کرده‌اند.