728 x 90

ادامه تجمع اعتراضی غارت‌شدگان شرکت آذویکو

ادامه تجمع اعتراضی غارت شدگان شرکت آذیکو
ادامه تجمع اعتراضی غارت شدگان شرکت آذیکو

غارت‌شدگان شرکت آذویکو/آذربایجان خودرو شنبه ۳۱خرداد در مقابل وزارت صمت در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت‌شدگان می‌گویند: «سال ۱۳۹۷ برای خرید خودرو مبالغی را به شرکت آذویکو و آذربایجان خودرو پرداخت کردند اما بیش از ۲سال که از پیش‌خرید این خودروها گذشته، خودروی آنها تحویل داده نشده است.

گزارشگر:

«امروز ۳۱خرداد دوباره جلوی وزارت صمت جمع شدیم. هر روز همینه هر روز جمع می‌شویم تا بالاخره یکی پاسخ بده.

تجمع حواله‌داران آذیکو جلوی وزارت صمت»