728 x 90

اختلاسهای کلان در نساجی مازندران از زبان نماینده رژیم

نساجی مازندران
نساجی مازندران

یک عضو مجلس ارتجاع رژیم از یک فقره دیگر از اختلاسهای کلان در نساجی مازنداران خبر داد.

مرادیان: با کمال تأسف باید اعلام نمایم که یک نیشکر هفت‌تپه‌ای دیگر و یک هپکوی اراک این‌بار در مازندران و قائمشهر و در نساجی مازندران در حال وقوع است بیش از بیست هزار میلیارد تومان سرمایه بیت‌المال و مردم قائمشهر در خطر است آقای رئیس‌جمهور در سال۸۸ این کارخانه توسط بانک ملی به سرمایه‌گذار خارجی به بهای یک دلار واگذار شد و در ازاء این واگذاری مقرر گردیده بود که سرمایه‌گذاری ۱۳۰میلیون یورویی و به روزرسانی کارخانه با فن‌آوریهای روز اروپا و حداقل دو هزار شغل در مرحله اول ظرف مدت دو سال یعنی تا سال۱۳۹۰ انجام شود اما امروز بعد از گذشت ۱۳سال نه از ۱۳۰میلیون یورو خبری ست نه از دو هزار شغل خبری ست با کمتر از ۴۰۰نفر کارخانه با ماشین‌آلات فرسوده در حال اداره هست (خبرگزاری مجلس رژیم ۳بهمن).

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e41c145f-7af5-403a-85b1-3a6f9afeca6c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات