728 x 90

اختصاص اولین محموله واکسن آنفولانزا به میزان ۱۵۰۰دوز به اعضای مجلس رژیم

محمود صادقی نماینده دور قبلی مجلس رژیم
محمود صادقی نماینده دور قبلی مجلس رژیم

محمود صادقی نماینده دور قبلی مجلس رژیم، روز شنبه ۶مهرماه فاش کرد که رژیم آخوندی قرصهای ضد آنفلوآنزا را که از چین وارد کرده به سرکردگان و کارگزاران حکومتی اختصاص داده است.

وی که در نمایش انتخاباتی مجلس یازدهم توسط شورای نگهبان حذف شده است، گفت: «اواخر مجلس دهم ۲۰هزار قرص ضد آنفولانزا به‌صورت محرمانه از چین وارد شد... تعداد زیادی از این قرص‌ها خرج درمان مقامات شد که این نشان می‌د‌هد برخلاف شعارهایی که می‌دهیم، امتیازات حاکمان در قوای مختلف با مردم یکی نیست».

وی اضافه کرد که اولین محموله واکسن آنفولانزا به میزان ۱۵۰۰ دوز به اعضای مجلس رژیم اختصاص داده شده است.