728 x 90

احمد توکلی: کرونا در حال حاضر مانع شورش تهیدستان است

احمد-توکلی
احمد-توکلی

روزنامه حکومتی فرهیختگان از باند خامنه‌ای به تاریخ ۱۸فروردین ضمن بررسی جوانب پذیرش یا رد fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌نقل از احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم نسبت به انباشت مطالبات مردم هشدار داده و نوشته است: «نباید خود را فریب دهیم، در طول ۴۰سال گذشته ما هیچ‌گاه از این میزان فعلی پایین‌تر نبوده‌ایم و اکنون در حداقل‌ترین میزان ممکن از نظر اعتماد مردم به حکومت قرار داریم».

عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم افزود: «من در آبان‌ماه و پیش از آن اتفاقات عنوان کردم که باید کارت هوشمند و سبد غذا و بهداشت به مردم بدهید و این نیازها را تضمین کنید، و اگر نکنید باید منتظر شورش تهیدستان باشید. اکنون هم می‌گویم خطر بیشتر است، ولی کرونا در حال حاضر مانع است».