728 x 90

احضار جمعی از کارگران کارخانه هپکو اراک

احضار جمعی از کارگران کارخانه هپکو اراک
احضار جمعی از کارگران کارخانه هپکو اراک

بی‌دادگاه رژیم در اراک ۱۶تن از کارگران را به بهانه تحصن و تجمع در سال گذشته احضار کرد.

 

بر اساس احضاریه بی‌دادگاه رژیم در اراک، آنها باید روز ۳۰فروردین خود را به دادگاه معرفی کنند. این کارگران سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات عقب‌افتاده دست به تحصن و تجمع زدند و چندین بار اقدام به بستن ریل راه‌آهن مسیر شمال کردند. اعتراضات کارگران نه تنها مورد رسیدگی قرار نگرفت، بلکه مأموران جنایتکار نیروی انتظامی آنها را مورد ضرب ‌و شتم قرار داده و از سوی مأموران اطلاعاتی رژیم برایشان پرونده‌سازی شد.