728 x 90

«احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه سیاسی اجتماعی تا پایان آذرماه»

قیام آبان ۹۸
قیام آبان ۹۸

حسن بیادی گردانندهٔ باند موسوم به‌آبادگران وحشت رژیم رژیم از قیام را به نمایش گذاشت و اعتراف کرد: «تا پایان آذرماه احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه سیاسی اجتماعی وجود دارد. با توجه به بی‌تدبیریهای داخلی، مردم ما از جناح‌ها عبور نموده و از اوضاع رضایت ندارند و تاکنون گفتمانهای قبلی که چاره‌ساز نبوده‌اند. بنابراین باید تحلیل مشکلات موجود منصفانه بیان شود، اگر چه در وقوع این مشکلات نباید از نقش باندهای متصل به قدرت و ثروت غافل بود که متأسفانه مانند اختاپوس در بسیاری از سازمانهای مهم اقتصادی و سیاسی نفوذ کرده و بعضی انسانهای به ظاهر موجه هم خواسته یا ناخواسته عمله ظلم آنان هستند». (سایت حکومتی انتخاب ۹شهریور۹۹)

روزنامه حکومتی مردم‌سالاری نیز روز ۱۰شهریور در سرمقاله خود با اشاره به افزایش فاصله طبقاتی و خطر قیام هشدار داد و نوشت: «راه برون‌رفت از بن‌بست، معمولاً ابزارها و روش‌های خشن است... حرکت‌های اعتراضی دی ۹۶ و آبان ۹۸ و مواجهه نامناسب با آنها نشانه خوبی در این مورد نیستند. طبعاً حرکت‌های خشن تبعات به‌شدت منفی زیادی در بر دارند».