728 x 90

اجلاس حقوق‌بشر در ژنو - پیامها و سخنرانیها علیه نقض فاحش حقوق‌بشر و سرکوب قیام‌کنندگان در ایران

اجلاس حقوق‌بشر در ژنو
اجلاس حقوق‌بشر در ژنو

اجلاس حقوق بشر در ژنو -۸ اسفند ۱۴۰۱

پیامها و سخنرانی‌های وزیران خارجه و نمایندگان کشورهای مختلف

علیه نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب قیام کنندگان در ایران

ووپکه هوکسترا معاون نخست وزیر و وزیر خارجه هلند

-ووپکه هوکسترا معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه هلند

ووپکه هوکسترا Wopke Hoekstra معاون نخست وزیر و وزیر خارجه هلند در پیامی به ۵۲ امین (پنجاه و دومین) اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: ... در ایران دختران جوان و زنان شجاع و پسران جوان و مردان شجاع با به خطر انداختن جانشان برای احقاق حقوق خود تظاهرات می‌کنند. اینگونه شهامت و انگیزه چیزی است که جهان ما بی‌صبرانه نیازمند آن است. شاید ما باید این سئوال سخت را از خودمان بپرسیم، ما برای بلندکردن صدایمان چه خطری را به جان می‌خریم. حقیقت این است که خطر سکوت، بسیار بیشتر از خطر دفاع است. لذا ما باید وقتی شاهد بی‌عدالتی در جایی می‌شویم، متحد شده و در برابر این بی‌عدالتی قیام کنیم. تنها از این طریق است که می‌توانیم و باید از حقوق بشر دفاع و حفاظت کنیم....

شورای حقوق بشر ملل متحد باید دست به تحقیقات مستقل در مورد نقض حقوق بشر بزند.

 

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان:

-آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان گفت:

ما در برابر نقض حقوق بشر در ایران دست روی دست نگذاشته‌ایم. در ماه نوامبر این شورا به تشکیل یک هیأت حقیقت یاب برای مستند کردن نقض حقوق بشر در ایران سرکوب بی‌رحمانه تظاهرکنندگان، کشتار صدها زن و مرد و کودک در ایران رأی داد. من می‌توانم به شما تضمین دهم که در ایران ما شما را فراموش نخواهیم کرد. ما هر روزه در کنار شما می‌ایستیم.

ما از مقامات رژیم ایران می‌خواهیم تا به این هیأت حقیقت یاب اجازه ورود به ایران را بدهند تا بتوانند سرکوب خشونت‌بار تظاهرکنندگان را متوقف کنند و مانع اجرا و صدور احکام مرگ شوند. هیچکس در قرن بیست و یکم نباید مجاز باشد که حقوق بشر را نقض کند بدون این که با مجازات رو به رو شود...

 

مایکل مارتین، وزیر خارجه و دفاع ایرلند:

-مایکل مارتین وزیر خارجه و دفاع ایرلند

مایکل مارتین Micheál Martin ، وزیر خارجه و دفاع ایرلند گفت: ... خشونت علیه زنان و دختران در ایران فراگیر شده است... ما بطور جمعی مسئولیت داریم که دست به اقدامی زده و به این موارد نقض حقوق بشر بپردازیم...

در ایران، ما شاهد سرکوب زنان جوان و حامیان آنها و برگزاری تظاهرات جهت احقاق هستیم. علاوه بر این ما شاهد اجرای احکام اعدام علیه کسانی هستیم که فقط خواستار حقوق انسانی خود، آزادی عقیده و بیان و تشکیل اجتماعات هستند...

 

وزیر توسعه و همکاریهای بین المللی دانمارک

-وزیر توسعه و همکاریهای بین‌المللی دانمارک

دان یورگٍنسٍن وزیر توسعه و همکاریهای بین‌المللی دانمارک در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت: ... در ایران، ما شاهد موجی از تظاهرات در سراسر کشور بوده‌ایم که در پی مرگ فاجعه بار مهسا امینی رخ داد‍. تظاهرکنندگان با سرکوب خشونت‌بار و دستگیریهای گسترده و با احکام مرگ و اعدام رو به رو شده‌اند.

هیأت حقیقت‌یابی که این شورا برای ایران تعیین کرده، یک قدم مهم در راستای آن است که جامعه بین‌المللی مصونیت در برابر استمرار نقض حقوق بشر در ایران را برنمی‌تابد.

 

جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلستان:

-جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلستان

جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلستان در پیامی به اجلاس ژنو گفت:‌در ایران، کشتن مهسا امینی در ماه سپتامبر گذشته یک یادآوری تکان‌دهنده از نقض و بی‌اعتنایی شدید رژیم نسبت به جان مردم ایران است. از ماه اکتبر تاکنون، ما ۵سری تحریمهای مختلف علیه افراد و نهادهایی که مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ایران هستند، اعمال کرده‌ایم. ما بر تعهدمان در حمایت از یک هیأت حقیقت یاب که توسط این شورا در ماه نوامبر گذشته تشکیل شده، تأکید می‌کنیم. ما باید تضمین کنیم که صدای مردم ایران همچنان شنیده شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8674533e-246e-4e1a-9f7b-4616b268e9f8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات