728 x 90

اجرای حکم اعدام دست‌کم ۷ زندانی در زندان گوهردشت کرج

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج

بر اساس گزارش سایت هرانا (۲۹بهمن۹۹) ۷زندانی سحرگاه امروز در زندان گوهردشت کرج توسط دژخیمان رژیم اعدام شدند.
یکی از زندانیان اعدام شده زهرا اسماعیلی است که روز گذشته جهت اجرای حکم از زندان قرچک ورامین به زندان گوهردشت منتقل شده بود. خانم اسماعیلی، ۴۲ ساله و مادر ۲فرزند بود.