728 x 90

اجباری شدن خرید بنزین با کارت شخصی، زمینه‌سازی برای سهمیه‌بندی و گران کردن بنزین

۲۰۱۹-۰۸-۱۳_۸-۲۶-۵۰
۲۰۱۹-۰۸-۱۳_۸-۲۶-۵۰

طرح اجباری شدن خرید بنزین با کارت سوخت که قرار بود از بیستم مرداد ۹۸ اجرا شود با دو روز تأخیر از روز سه‌شنبه ۲۲مرداد اجرایی می‌شود.

تلویزیون رژیم خبر داد:‌ وکیل ‌زاده مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از همه مردم خواست از سه‌شنبه با کارتهای شخصی سوخت‌گیری کنند. وی از ترس اعتراضات مردم علیه این طرح ضد مردمی گفت:‌

اتفاق خاصی قرار نیست بیفتد. از سه‌شنبه که روزهای اول شروع طرح است خیلی اذیت نمی‌شوید. اتفاق خاصی نمی‌افتد سوخت‌گیری را حتماً با کارت سوخت انجام بدهید. حس می‌کنم تعداد کسانی که نگران هستند نسبتا‌ زیاد هست. واقعاً هیچ اتفاق ناراحت‌کننده‌ای وجود ندارد.

وی مدعی شد کارت شخصی زمینه‌سازی رژیم برای سهمیه‌بندی سوخت و گران کردن آن نیست.

وکیل‌زاده گفت هزینه کارت سوخت را که ۱۰هزار تومان است از مردم می‌گیریم.

رژیم آخوندی مدعی است طرح اجباری کردن خرید بنزین با کارت شخصی برای جلوگیری از قاچاق بنزین است در حالیکه به اعتراف رسانه‌های حکومتی قاچاق اصلی از طریق لوله و توسط شرکتهای خصوصی صورت می‌گیرد. شرکتهایی که وابسته به سپاه پاسداران هستند.