728 x 90

اتمام ذخایر استراتژیک داروها و سهمیه‌بندی سرم در داروخانه ها

کمبود سرم در کشور
کمبود سرم در کشور

روزنامه حکومتی شرق؛ پنجشنبه ۲۴شهریور به‌نقل از علی فاطمی؛ نایب‌رئیس انجمن داروسازان؛ نوشت که دخایر استراتژیک داروها در کشور به اتمام رسیده و سرم در داروخانه‌ها سهمیه‌بندی شده است.
روزنامه حکومتی شرق که سخنان علی فاطمی را منعکس می‌کرد به‌نقل از وی ادامه داد: «در حال حاضر کمبود سرم در کشور وجود دارد و بر همین اساس هم سرم فقط به داروخانه‌های منتخب و تعدادی از داروخانه‌های دولتی داده می‌شود. در حال حاضر سرم در داروخانه‌ها سهمیه‌بندی شده است».
فاطمی در ادامه با اشاره به وضعیت دارویی کشور اضافه کرد: «هر کشوری باید ذخایر استراتژیک دارو داشته باشد تا در صورت کمبود، مردم دچار مشکل نشوند، اما متأسفانه ذخایر استراتژیک داروها به‌ویژه سرم طی دو سال شیوع کرونا به صفر رسیده است».
این در حالی است که پیش‌تر و در اردیبهشت امسال همایون نجف آبادی؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارتجاع خبر از کمیاب شدن داروهای خاص و معمولی داده بود و بهرام دارایی؛ رئیس سازمان و غذا و دارو رژیم نیز در فروردین‌ماه گفت در سال گذشته قیمت داروهای وارداتی شش برابر شده و داروهای داخلی نیز تا دو برابر افزایش یافته است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/54740ffe-9970-428f-812e-442089e2df81"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات