728 x 90

اتحادیه اروپا ۸وزیر رژیم جنایتکار اسد را تحریم کرد

اتحادیه اروپا - عکس از آرشیو
اتحادیه اروپا - عکس از آرشیو

اتحادیه اروپا ۸وزیر جنایتکار اسد را تحریم کرد. اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۶آبان طی بیانیه‌یی اعلام کرد: «امروز، شورای اتحادیه اروپا تصمیم گرفت ۸عضو رژیم سوریه را با توجه به انتصاب جدیدشان به منصب وزارت به فهرست افراد تحریم شده اضافه کند. این تصمیم تعداد افرادی که مشمول ممنوعیت سفر و انجماد دارایی شده‌اند را به ۲۸۸نفر رساند. ۷۰نهاد نیز لیست‌گذاری شده‌اند و مشمول انجماد دارایی می‌شوند. تحریم‌ها در پاسخ به سرکوب خشونت‌بار رژیم سوریه علیه مردم غیرنظامی کشورش ارائه شد».

در این بیانیه هم‌چنین آمده است: «تحریم‌هایی که هم‌اکنون علیه سوریه برقرار است در سال ۲۰۱۱ در پاسخ به سرکوب خشونت‌بار رژیم سوریه علیه مردم غیرنظامی کشورش ارائه شد. این تحریم‌ها شرکتها و کسب و کارهایی که افراد از روابطشان با رژیم و اقتصاد جنگ سود می‌برند، را نیز هدف قرار می‌دهد. اقدامات محدود کننده شامل تحریم واردات نفت، محدودیت بر سرمایه‌گذاریهای مشخص، انجماد دارییهای بانک مرکزی سوریه که در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شود، محدودیت صادرات بر تجهیزات و فنآوری که می‌تواند برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار بگیرد و هم‌چنین تجهیزات و فنآوری برای مانیتور کردن یا رهگیری اینترنت یا ارتباطات تلفنی می‌شود.

شورای اتحادیه اروپا تحولات در جنگ سوریه را مستمر زیر نظر دارد. هر تصمیمی برای تمدید تحریم‌ها را شورا سالانه اتخاذ می‌کند.

اتحادیه اروپا هم‌چنان متعهد به یافتن یک راه‌حل سیاست پایدار و معتبر برای جنگ در سوریه همان‌طور که در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت ملل متحد و در بیانیه ژنو سال ۲۰۱۲ تعریف شده است، می‌باشد.

اقدامات قانونی ذیربط از جمله اسامی اشخاص مربوطه در روزنامه رسمی Official Journal منتشر شده است».