728 x 90

ابتلاء دو زندانی به کرونا در اردبیل و مخالفت قاضی رژیم با مرخصی آنها

زندان مرکزی اردبیل
زندان مرکزی اردبیل

در ادامه ابتلاء زندانیان در زندان مرکزی اردبیل به ویروس کرونا،دو زندانی دیگر با اسامی سهراب باقری و حمید حیدرزاده به بیماری کرونا مبتلا شدند. در ابتدای هفته جاری، این دو زندانی پس از وخامت حال به قرنطینه زندان منتقل شدند.

خانواده آنها پس ازاطلاعاز این وضعیت به زندان مراجعه کرده و خواهان گرفتن مرخصی برای پرستاری و رسیدگی‌های پزشکی برای نجات جان عزیزانشان شدند. پس از پیگیری های فراوان، سرانجام به دادگاه شعبه یک مراجعه کردند. اما قاضی مهدوی راد، از دادن مرخصی به این دو زندانی مبتلا به کرونا خودداری کرد.

سهراب باقری و حمید حیدرزاده محبوس در بند یک زندان مرکزی اردبیل هستند و اتهام هر دو جرائم مربوط به مواد مخدر است.

در حالی که دادگستری اردبیل منکر وجود بیماری در زندانهای اردبیل و مدعی ضدعفونی این زندان است، در سال۹۹ بارها خبرهای مربوط بر ابتلاء زندانیان به کرونا و نگهداری آنان در بین زندانیان دیگر به بیرون درز پیدا کرده است.

در اردیبهشت ماه۹۹، یک زندانی مبتلا به کرونا از بند ۱۴زندان مرکزی اردبیل به بیمارستان خمینی این شهر منتقل شد. این زندانی دو روز قبل از این با علائم کرونا به بهداری منتقل شده بود. اما با تجویز چند داروی معمولی تب بر، در حالی که در این بند تعداد زیادی زندانی محبوس هستند، بدون قرنطینه و اقدامات لازم به بند بازگردانده شده بود.

همچنین گزارشهایی حاکی از ابتلاء حداقل ۸زندانی به کرونا در اردیبهشت ماه۹۹، در بندهای ۱ و ۶ و بند زندانیان جدیدالورود داشتیم که حال دو تن از زندانیان وخیم گزارش شده بود. این زندانیان پس از دادن قرص مسکن به زندان بازگردانده شده بودند.