728 x 90

ئی‌یو‌ ریپورتر: اتحادیه اروپا بایستی سپاه پاسداران را فوراً لیست‌گذاری تروریستی کند

اسپایر، بنیانگذار و مدیر مرکز گزارش و تحلیل خاورمیانه
اسپایر، بنیانگذار و مدیر مرکز گزارش و تحلیل خاورمیانه

سایت ئی‌یو‌ریپورتر دوشنبه ۱۵اسفند، ضرورت لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران رژیم ایران را یک اقدام عاجل عنوان کرد که بایستی هر چه زودتر از سوی اتحادیه اروپا صورت بگیرد.
اسپایر، بنیانگذار و مدیر مرکز گزارش و تحلیل خاورمیانه در این باره گفت: «این احساس که چون هنوز فرصتی برای دیپلماسی دارید، شما نباید در را به روی رژیم ببندید و هنوز مقداری عمل‌گرایی وجود دارد که می‌توانید با آن کار کنید... «یک «اشتباه بزرگ» است...
وی در ادامه افزود: سپاه پاسداران در سال۱۹۷۹ تشکیل شد و با کنترل برنامه هسته‌یی و بالستیک تهران و تأمین مالی عملیات تروریستی و توطئه‌های ترور در سایر نقاط منطقه و جهان به یک نیروی نظامی بزرگ در کشور تبدیل شد. اساساً برای دو هدف مشخص تشکیل شد: دفاع از نظام و صدور انقلاب اسلامی به کشورهای همسایه از طریق تروریسم.
در این گزارش با اشاره به بخشی از اقدامات مداخله‌جویانه و تروریستی سپاه پاسداران در کشورهای منطقه و جهان آمده است، سپاه پاسداران حملات تروریستی را در اروپای غربی برنامه‌ریزی کرد، مانند آنچه در پاریس در سال۲۰۱۸ دیدیم، زمانی که تلاش کرد اقدامی تروریستی علیه یک سازمان اپوزیسیون ایرانی انجام دهد، در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ در هلند دو تن از رهبران یک گروه اپوزیسیون ایرانی را ترور کرد. در دانمارک در سال۲۰۱۸ برای ترور یکی از مخالفان عرب در لندن مشخص شد که سپاه پاسداران در تلاش است مقدار زیادی نیترات آمونیوم را در خانه‌ای نگه دارد».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ae6980e0-4d50-495d-aa8d-52c7cb2bf001"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات