728 x 90

آکسیون ایرانیان آزاده در گوتینگن و برمن آلمان، ونکور، اتاوا و تورنتو در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

 ركورد با موفقیت ذخیره شد آکسیون ایرانیان آزاده در گوتینگن و برمن آلمان، ونکور، اتاوا و تورنتو در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران
ركورد با موفقیت ذخیره شد آکسیون ایرانیان آزاده در گوتینگن و برمن آلمان، ونکور، اتاوا و تورنتو در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

آکسیون ایرانیان آزاده در گوتینگن و برمن آلمان، ونکور، اتاوا و تورنتو در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران -۱۳خرداد

 

گوتینگن آلمان - کانون همبستگی گوتینگن آلمان، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران با برگزاری نمایشگاه عکس از نقض حقوق‌بشر به‌خصوص زنان در ایران و سخنرانی در مورد جنبش مبارزه زنان در این مراسم شرکت داشتند که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت – ۱۳خرداد

برمن آلمان - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران ۱۳خرداد

اتاوا - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران ۱۳خرداد

ونکور - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران ۱۳خرداد

اتاوا - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

- - 0

- - 1

- - 2

 

تورنتو - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران - ۱۳خرداد

تورنتو - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران - ۱۳خرداد - 0

تورنتو - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران - ۱۳خرداد - 1

تورنتو - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران - ۱۳خرداد - 2

تورنتو - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران - ۱۳خرداد - 3

تورنتو - آکسیون ایرانیان آزاده در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران - ۱۳خرداد - 4

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fcc72ae3-6004-4532-a1f9-deee1ae6a9f8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات