728 x 90

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده مقابل محل مذاکرات اتمی در وین

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در وین
آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده در وین

امروز پنجشنبه ۱۳مردادماه، همزمان با آغاز دور جدیدی گفتگوهای اتمی در وین، ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در وین در برابر محل برگزاری این گفتگوها با برگزاری آکسیونی دست به اعتراض زدند.

تصاویر و گزارشات مربوط به این آکسیون را در این صفحه دنبال کنید.

آنها در پلاکاردهای خود شعارهای زیر را برجسته کرده‌اند:
مردم ایران رژیم ملاها و بمب اتمی نمی‌خواهند. آنها یک جمهوری آزاد غیرمذهبی و دمکراتیک می‌خواهند.
برچیدن سایتهای اتمی رژیم و توقف غنی‌سازی، اعمال بازرسی هر زمان و هر مکان، فعال کردن ۶قطعنامه در شورای امنیت
به‌جای مذاکره، قطعنامه شورای امنیت را فعال و تحریم‌های همه‌جانبه را اعمال کنید.
رژیم رو به سقوط برای بقای خود بمب اتمی می‌خواهد. با مذاکره به این رژیم فرصت ندهید.
... 

 

 

 

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده مقابل محل مذاکرات اتمی در وین

آکسیون اعتراضی ایرانیان آزاده مقابل محل مذاکرات اتمی در وین

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f8cd0d06-a85d-4843-a5a3-59e639609f8c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات