728 x 90

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستی‌آزمایی از برنامه اتمی رژیم ایران شکست‌خورده است

آژانس انرژی اتمی
آژانس انرژی اتمی

بنیاد دفاع از دموکراسیها در واشنگتن اعلام کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انجام مأموریت خود که راستی‌آزمایی و بازرسی دقیق از برنامه اتمی رژیم ایران است شکست‌خورده است. این آژانس به جای تمرکز روی وجه فنی و تخصصی مأموریت خود روی مسائل سیاسی تمرکز کرده است. سیاستی که بر پایه سهل گرفتن به رژیم ایران قرار داشته است.

بنا‌ به گزارشی که بنیاد دفاع از دموکراسیها(FDD) در واشنگتن منتشر کرده؛ آژ‌انس بین‌المللی انرژی اتمی(IAEA) به‌طور محسوسی به وظیفه خود عمل نکرده است و شفافیتی در رابطه با بازرسیهایش در ایران ارائه نکرده است.

واشنگتن تایمز نوشت: این بانک فکری اعلام کرده است نداشتن صراحت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سؤالهایی راجع به‌دقت بازرسیهایی که کرده را ایجاد کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که ملاحظات سیاسی با التزامات این آژانس به‌عنوان یک نهاد هدفمند و فنی دخالت داشته است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات