728 x 90

آمریکا مجوز کلی توسعه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را صادر کرد

وزارت خزانه داری آمریکا
وزارت خزانه داری آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اول مهر ۱۴۰۱ مجوز کلی توسعه دسترسی به خدمات اینترنتی برای ایرانیان را صادر کرد. معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «در حالی که ایرانیان شجاع برای اعتراض به مرگ مهسا امینی به خیابان‌ها می‌آیند، آمریکا حمایتش از جریان آزاد اطلاعات به مردم ایران را تقویت می‌کند».

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است:

واشنگتن – امروز، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مجوز عمومی ایران (GL) D-۲ را برای افزایش حمایت از آزادی اینترنت در ایران با هماهنگ کردن دستورالعمل‌های تحریمی ایالات متحده با تغییرات تکنولوژی مدرن از زمان صدور ایران GL D-۱ صادر کرد. . روز چهارشنبه، [رژیم] ایران دسترسی اکثر ۸۰میلیون شهروند خود را به اینترنت قطع کرد تا از تماشای سرکوب خشونت‌آمیز خود علیه معترضان مسالمت‌آمیز جلوگیری کند که با مرگ وحشیانه مهسا امینی در بازداشت پلیس اخلاق ایران آغاز شد. در حالی که رژیم ایران دسترسی مردم خود را به اینترنت جهانی قطع می‌کند، ایالات متحده برای حمایت از جریان آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات مبتنی بر واقعیت برای مردم ایران اقدام می‌کند. این دستورالعمل به‌روزرسانی شده به شرکت‌های فناوری اجازه می‌دهد تا گزینه‌های بیشتری از پلتفرم‌ها و خدمات خارج از کشور را به مردم ایران ارائه دهند.

معاون وزیر خزانه‌داری والی آدیمو گفت: «در حالی که ایرانیان شجاع برای اعتراض به مرگ مهسا امینی به خیابان‌ها می‌آیند، ایالات متحده حمایت خود را از جریان آزاد اطلاعات به مردم ایران مضاعف می‌کند. امروز خزانه‌داری از گسترش مجوز عمومی ایران D-۲ خبر می‌دهد که گستره خدمات اینترنتی در دسترس ایرانیان را گسترش می‌دهد. با این تغییرات، ما به مردم ایران کمک می‌کنیم تا برای مقابله با تلاشهای دولت برای نظارت و سانسور آنها، مجهزتر شوند. در هفته‌های آتی، OFAC به صدور رهنمودهایی برای حمایت از تعهد دولت به ترویج جریان آزاد اطلاعات، که رژیم ایران پیوسته از مردمش رد کرده است، ادامه خواهد داد».

این خبر تکمیل می‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1b6b4d3b-92a3-4def-ae1a-e17c6e1419e0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات