728 x 90

آمریکا برای دستگیری هر کدام از فرماندهان حزب‌الله ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد

جایزه برای دستگیری اعضای حزب‌الله
جایزه برای دستگیری اعضای حزب‌الله

آمریکا چهارشنبه ۳۰ مهرماه اعلام نمود که، در ازای اطلاعاتی که به دستگیری فرمانده نیروهای ویژه حزب‌الله در سوریه و یمن بینجامد، ۵میلیون دلار و برای اطلاعاتی درباره مشاور نزدیک حسن نصرالله رهبر حزب‌الله لبنان نیز همین مقدار جایزه را تعیین کرد.


بر اساس گزارش وزارت‌خارجه آمریکا که در حساب رسمی برنامه مبارزه برای عدالت اعلام شده آمده است که جایزه‌ای به ارزش ۵میلیون دلار را به کسی خواهد داد که اطلاعاتی درباره هیثم علی الطبطبایی یکی از فرماندهان حزب‌الله و ۵میلیون نیز برای باسم خلیل یوسف حرب مشاور حسن نصرالله ارائه دهد، که منجر به بازداشت آنها شود، پرداخت خواهد شد.