728 x 90

آماده باش به‌فرمانداریها و استانداری تهران در آستانه قیام آبان۹۸

آماده باش به‌فرمانداریها و استانداری تهران در آستانه قیام آبان۹۸
آماده باش به‌فرمانداریها و استانداری تهران در آستانه قیام آبان۹۸

بنا به گزارش دریافتی در روز دوشنبه ۱۲آبان، در ادامهٔ اقدامات هراس‌آلود رژیم در آستانهٔ سالگرد قیام آتشین آبان، در تهران به فرمانداریها و استانداری آماده‌باش داده شده. بر اساس این گزارش به نیروهای امنیتی در تهران، نیز آماده‌باش داده شده است.