728 x 90

آماده‌باش نیروهای سرکوبگر رژیم در چند شهر خوزستان

گشتهای محله محور بسیج ضدمردمی به بهانه مقابله با کرونا
گشتهای محله محور بسیج ضدمردمی به بهانه مقابله با کرونا

رژیم در وحشت از شعله‌ور شدن قیام در آستانهٔ سالگرد قیام آبان، روز گذشته ۲۱آبان در چند شهر خوزستان، از جمله باغملک، سربندر و ماهشهر به نیروهای سرکوبگرش آماده‌باش داده و آنها را به‌صورت گشت در خیابان‌ها مستقر کرده است.