728 x 90

آلودگی شدید هوا در تهران و دیگر شهرها نفس مردم را بریده است

آلودگی هوا در تهران
آلودگی هوا در تهران

آلودگی شدید هوا در تهران و شهرهای پر جمعیت میهنمان هم‌چنان ادامه دارد و نفس مردم را بریده است.

هوای اصفهان به‌شدت آلوده است و با شاخص ۱۶۳ در وضعیت قرمز و نا سالم برای همه گروهها قرار دارد. شدت آلودگی در برخی مناطق اصفهان تا ۱۸۵ نیز می‌رسد. به اعتراف کارگزاران رژیم بیش از ۱۵روز است ک آلودگی هوا در اصفهان ادامه دارد و تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

هوای تهران با شاخص ۱۴۶ در مرز قرمز و نا سالم برای همه گروهها قرار دارد. مرکز بررسی وضعیت هوا در تهران شدت آلودگی هوا در قرچک را در حالت قرمز و ۱۶۶ اعلام کرد.

شهر یاسوج در وضعیت به‌شدت بحرانی و خطرناک قرار دارد و شاخص آلودگی هوا در بالاترین درجه و ۵۰۰ اعلام شده است. شهرهای تبریز و مشهد هم‌چنان با آلودگی هوا روبه‌رو هستند.