728 x 90

آب آلودهٔ چابهار در مجلس ارتجاع

آب آلوده چابهار
آب آلوده چابهار

معین الدین سعیدی عضو مجلس ارتجاع از چابهار، روز چهارشنبه ۳۰مهر وزیر نیروی کابینه آخوند روحانی را به‌خاطر آب آلوده در چاه بهار مورد حمله قرار داد و با تمسخر گفت:

«این آب به والا قسم منکر شدند که کودکان سرزمین من می‌خورند، اما آقای اردکانیان این را هم شما بخورید هم بدهید در جلسه چهارشنبه کابینه هم این را بخورند. آقای رئیس‌جمهور هم بخورد و حتماً هم برای سران جلسه قوا آقای قالیباف و آقای رئیسی هم حتماً بدهند که همین آب را بخورند...

فاضلاب برای شهرهای ما یک رویا است. یعنی برای شهر چابهار....».