728 x 90

آصفری: درهیچ‌یک از دولتهای پیشین فساد به گردپای دولت روحانی نمی‌رسد

آصفری عضو کمیسیون امورداخلی در مجلس ارتجاع
آصفری عضو کمیسیون امورداخلی در مجلس ارتجاع

آصفری عضو کمیسیون امورداخلی در مجلس ارتجاع روز یکشنبه ۱۹مرداد آخوند روحانی را مورد حمله قرار داد و گفت: «در هیچ یک از دولتهای پیشین فساد به گردپای دولت روحانی نمی‌رسد».

هم‌چنین وی گفت: «در رأس امور بودن عبارت از میزان قدرت مجلس و برخورداری این قوه از ابزارهای نظارتی مانند سؤال و استیضاح در راستای دفاع از حقوق مردم که اگر این‌گونه نباشد این مسئولیتها به عطسه بز ای هم نمی‌ارزد .

آقای رئیس‌جمهور اولاً مجری این بایدها شما هستید شما توافق با غرب را به هر قیمتی پذیرفتید و ۷سال تمام توان قوه مجریه را وقف توافقی با کشورهای غربی کردید و حاصل آن بگو و بخند ها یک لگد ترامپ بر برجامی شد که فرجامش نه چرخ سانتریفیوژها چرخید و نه چرخ اقتصاد کشور.

آقای رئیس‌جمهور به شما پیشنهاد می‌کنم که در سال آخر دولت‌تان سکوت کنید.

مطابق آمارهای رسمی فساد مالی در هیچ‌یک از دولتهای پیشین به گرد پای این دولت نمی‌رسد. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال۹۷ چهار و هشت دهم میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای ضروری به اشخاصی داده شد و هیچ کالایی در ازای آن وارد کشور نشد این دلارها در بازار فردوسی با قیمت ۲۲هزار تومان به فروش رسید». (خبرگزاری مجلس (رژیم) یکشنبه ۱۹ مرداد)