728 x 90

آسوشیتدپرس: (رژیم) ایران به‌مقام‌های آژانس ویزا نداده است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

آسوشیتدپرس روز ۱۳شهریور با استناد به‌گزارش جدید آژانس گزارش داد: « (رژیم) ایران به‌مقام‌های آژانس ویزا نداده است... آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم‌چنین نتوانسته از فوریه۲۰۲۱، به‌فیلم دوربینهای مراقبتی دسترسی داشته باشد»... .

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشهای فصلی محرمانهٔ خود که بخش‌هایی از آن روز دوشنبه توسط خبرگزاریهای بین‌المللی منتشر شد، ضمن تأکید بر عدم همکاری دیکتاتوری آخوندی با آژانس اعلام کرد که هیچ پیشرفتی در مسائل باقی مانده بر سر برنامهٔ اتمی رژیم صورت نگرفته است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این مسائل باقی مانده شامل «نصب دوربینهای بیشتر برای مانیتور برنامهٔ اتمی» رژیم است.

این خبرگزاری افزود: «در یک گزارش جداگانه، آژانس... گفت که ذخایر غنی‌سازی اورانیوم (رژیم) ایران هم‌چنان ۱۸بار فراتر از حد تعیین‌شده در توافق۲۰۱۵ بین (حکومت) تهران و قدرتهای جهان است».

رویترز نیز نوشت: «... آژانس پیشرفتی را در رابطه با (رژیم) ایران گزارش نکرد. گزارشهای آژانس نشان می‌دهد که سؤال‌ها دربارهٔ آثار اورانیوم هم‌چنان باقی است، (رژیم) ایران از نصب دوربینهای جدید سر باز زده و ذخایر اورانیوم غنی‌شدهٔ ۶۰درصدی هم‌چنان افزایش می‌یابد».

این منبع افزود: «در یکی از گزارشها با اشاره به‌ ناتوانی (رژیم) ایران در توضیح معتبر پیرامون منشاء ذرات اورانیوم یافت‌شده در دو تأسیسات اعلام‌نشده، آمده است: «مدیرکل (آژانس، رافائل گروسی) تأسف می‌خورد که هیچ پیشرفتی در حل مسائل باقی ماندهٔ پادمانی در دورهٔ این گزارش وجود نداشته است».

رویترز، اضافه کرد: «در این گزارشها که در آستانهٔ اجلاس سه‌ماههٔ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفتهٔ آینده به‌اعضای آژانس ارسال شده هم‌چنین آمده است که بعد از پیشرفت محدود در نصب دوربینهای نظارتی آژانس در فصل گذشته، از آن زمان تاکنون (پیشرفت) دیگری صورت نگرفته؛ این امر تنشها را با قدرتهای غربی بیش‌از‌پیش افزایش می‌دهد».

 

از سوی دیگر وزیر خارجه رژیم درباره مذاکرات پنهانی رژیم با آمریکا بر سر برجام در عمان و متوقف شدن آن، گفت: گفتگوهایی ما به مقدار زیادی با طرفهای مقابل برجام انجام شده و روی کاغذ آمده و آماده است. شاید اگر اغتشاشات پاییز سال گذشته با دخالت‌های خارجی وضع را به شکلی که مشاهده شد برای مدتی رقم نزده بود، در برجام، گام‌های نهایی را برداشته بودیم.

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم نیز سند موسوم به سند سپتامبر (مربوط به سپتامبر سال ۲۰۲۲) را تأیید کرد و گفت: این سند جدیدی نیست. همان روند مذاکرات ایران و ۱+۴ بوده است. آخرین پیش‌نویس در خصوص برجام در سپتامبر آماده جمع‌بندی و بازگشت همه طرف‌ها بود اما دولت آمریکا و شرکای اروپایی در محاسبه غلط و با نگاه به اغتشاشات در ایران و نیم نگاهی به اوکراین با فرصت‌سوزی از نهایی کردن آن سرباز زدند.

این در حالی است که گفته می‌شود رژیم برای معاملات پنهانی و مصرف خارجی مخصوصاً در رابطه با شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گزارشهای نوبه‌ای آن، سطح و میزان غنی‌سازی اورانیوم را در ۳ماه گذشته به یک‌سوم دوره قبلی، کاهش داده تا رضایت آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا را همزمان با سالگرد قیام در ایران به دست بیاورد.

با این حال خبرگزاری فرانسه به‌نقل از یک دیپلمات اروپایی گفته است آن کاهش به دلایل فنی بوده است. به‌خصوص که کل میزان انباشت اورانیوم غنی شدهٔ رژیم در حال حاضر ۱۸برابر بیشتر از میزان مجاز در برجام است. رژیم هم‌چنین به غنی‌سازی اورانیوم ۲۰درصدی و حتی ۶۰درصدی ادامه می‌دهد تا با ترساندن کشورهای غربی از ساختن بمب اتمی آنها را به مماشات بیشتر وادار کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ab8b13fe-60b7-43de-ba6f-7eb11069bf73"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات