728 x 90

آزاد ارمکی جامعه‌شناس حکومتی: تنها اقدام نظام این است که اجازه نمی‌دهیم کسی حرف بزند

تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناسی حکومتی
تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناسی حکومتی

تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناسی حکومتی دانشگاه تهران در گفتگویی با سایت حکومتی جماران به تاریخ اول بهمن درباره آسیب‌های روحی و روانی مردم و این‌که رژیم هیچ اراده‌ای برای حل آسیب‌های اجتماعی ندارد، گفت: مردم تهران در مقایسه با شش ماه پیش دچار آسیب‌های روحی و روانی بیشتری شده‌اند. نظام سیاسی اراده‌ای برای حل آسیب‌های اجتماعی ندارد.

وضع ما بهتر نشده و اتفاقاً بدتر هم شده است. ما شرایط بهبود اقتصادی نداریم که مثلا بگوییم فقر، خودکشی یا آلودگی هوا کم شده است. کدام اقدام ملی را انجام داده‌ایم که این مسیر بهبود پیدا کند؟! تنها اقدامی که کرده‌ایم این است که اجازه نمی‌دهیم کسی حرف بزند و مردم حرف نمی‌زنند. یعنی جامعه‌شناسان و منتقدان اجتماعی دیگر حرف نمی‌زنند چون می‌ترسند از این‌که حرف بزنند و مجازات شوند و الّا آسیب‌ها بدتر هم شده و ناهنجاری بیشتر دارد خودش را نشان می‌دهد.

وی در ادامه افزود: امروز بدتر از همیشه است و هیچ اقدامی صورت نگرفته است. مثلا آیا وضع اقتصادی کشور خوب شده و بهبود اقتصادی صورت گرفته که فقر کاهش پیدا کند؟! اقدامی کرده‌ایم که میزان مصرف مواد مخدر یا نوشیدنیهای الکلی کمتر شود؟! تصادفات کمتر شده است؟! افسردگیها کمتر شده است؟! اتفاقاً آخرین پژوهشی که در مورد افسردگیها و انزوای اجتماعی صورت گرفته نشان می‌دهد که مردم تهران در مقایسه با شش ماه پیش افسرده‌تر، منزوی‌تر و دچار آسیب‌های روحی و روانی بیشتر شده‌اند.

این جامعه شناس حکومتی سپس به شکست رژیم در زمینه تمامی  بحرانهای اجتماعی اعتراف کرد و گفت: به من بگویید جامعه‌شناسان در مورد کدام آسیب اجتماعی حرف زده‌اند و نظام سیاسی در دستور کار قرار داد و سعی کرد آن را حل کند؟! از ترافیک بگیرید تا خودکشی، هیچ‌کس به این قصه‌ها کاری ندارد و هر کسی کار خودش را پیش می‌برد.

نظام سیاسی اراده‌ای برای حل این مسائل ندارد. به‌خاطر این‌که نظام سیاسی، جامعه را به‌رسمیت نمی‌شناسد. جامعه مجموعه‌یی از خوبیها و بدیها است. جامعه که همیشه مطیع نیست، یک جایی جامعه مشکل دارد و معترض هم هست.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/59cbe567-90fd-4c37-8c22-1a7f2eab965e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات