728 x 90

آخوند یوسف صانعی از عوامل اعدام مجاهدین و زندانیان سیاسی در سالهای بین ۶۰ تا ۶۴ مُرد

آخوند یوسف صانعی
آخوند یوسف صانعی

آخوند شقاوت‌پیشه یوسف صانعی دادستان کل خمینی از سال۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ که از جلادان دست‌آموز خمینی و عوامل اعدام مجاهدین و زندانیان سیاسی در آن سال‌ها بود روز شنبه ۲۲شهریور مُرد. وی در قیام ۸۸ از ترس مردم چرخش‌مداری پیشه کرد و در جنگ گرگها در برابر خامنه‌ای قرار گرفت.

او در بحبوحه اعدامها در سال۶۰ گفته بود: «اگر بخواهیم حکومت ما اسلامی باشد باید محاکمی داشته باشیم که در آنها بشود مجرم را فوراً کشت. در جمهوری اسلامی ما دادگاهها و دادسرای انقلاب این کار را انجام می‌دهند».

صانعی هم‌چنین گفت: «اشخاصی به دادگاه شرع اطلاع دادند که در تشخیص هویت بعضی از اعدام شدگان اشتباه شده و آنها به‌جای کسان دیگری گرفته شده‌اند. به آنها گفته شد اشکالی ندارد، در عوض اینها در آن دنیا شهید محسوب خواهند شد».

صانعی در سال۶۴ در یک سخنرانی درباره سرپا بودن حاکمیت پلید آخوندها بر اساس رعب و وحشت گفت: «امید ضد انقلاب از اوین باید قطع باشد. اوین باید محیط ترس باشد. اوین باید محیط رعب باشد. این اشتباه است که بگوییم آقا هیچ‌کس نترسد، نه آقا! ضد انقلاب باید از این‌که می‌گویند می‌بریمت اوین لرزه بر تنش بیفتد».

وی پس از مرگ خمینی برای سرپا ماندن نظام لرزان ولایت فقیه درباره خامنه‌ای ولی‌فقیه یک‌شبه در خبرگان ارتجاع در یک ادعای سخیف و شرک آمیز گفت: «من به‌عنوان یک مسأله شرعی می‌گویم که تخلف از فرمان خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ، خروج از ولایت الله و ورود به ولایت شیطان است».