728 x 90

آخوند نبویان: روحانی و ظریف توضیح بدهند که آیا فخری‌زاده را هم در اختیارآژانس و بازرسین قرار داده‌اند یا نه؟

آخوند نبویان
آخوند نبویان

زیرنویس: آخوند نبویان عضو مجلس ارتجاع ۱۰آذر ۹۹: «متأسفانه آقای روحانی و آقای ظریف سال۸۲ تا ۸۴ پذیرفتند مراکز هسته‌یی که هیچی مراکز نظامی ما را در اختیار شان قرار دادند کجاها؟

یک - من کل اینها را مستند کردم به این کتاب پارچین را اجازه دادند صفحه ۳۴۲ و ۲۸۳ این کتاب دارم می‌گویم دیگه من این‌قدر آدرس‌ها را نخوانم پارچین چند بار اجازه دادند که همین جاسوسان آژانس بروند ببینند آقای روحانی و آقای ظریف سایت شهید کلاهدوز، سایت لویزان و شیان سایت شهید کاظمی، سایت مالک اشتر.

مرکز نوین، مراکز صنایع دفاع، محل تولید روتور، من اینجا توضیح ندهم روتور را کجا تولید می‌کنند. هیچ کشوری در دنیا نمی‌پذیرد آقای روحانی آقای ظریف اجازه دادند این مرکز را بالاتر از اینها که خیلی دیگه من بیشتر در گزارش علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس آمده ۲۶بار آمدند مراکز نظامی ما را دیدند آقای روحانی آقای ظریف اینها را جواب بدهند به ملت ایران. بخش بعدی اگر هر متخصصی را بنا بر پروتکل الحاقی دارم می‌گویم.

هر متخصص نظامی و هسته‌یی را گفتند باید در اختیارشان قرار بدهید. آقای روحانی میگه این کار را هم انجام دادیم تو کتاب خودش میگه تو صفحه ۱۰۰۶کتاب اونها می‌گویند می‌خواهیم مصاحبه کنیم البته یعنی بازجویی آقای روحانی و آقای ظریف به ملت ایران توضیح بدهند که آیا شهید فخری‌زاده را هم در اختیارشان قرار داده‌اند یا نه؟ این عین متن کتاب است من دارم می‌گویم، آقای روحانی صریحاً در این کتاب ۱۰۰۶ میگه بله مصاحبه را هم اجازه دادیم انجام بشود. یعنی متخصصان را در اختیار دشمنان جاسوسان قرار دادند. همین جا سؤال است دانشمندان ما چطور ترور می‌شوند؟ اطلاعات‌شان کی، اصلاً شهید فخری‌زاده اطلاعاتش را کی داده به تروریستها؟. .». (تلویزیون افق رژیم ۱۰ آذر۹۹)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/39097a8a-908a-4b48-bb4a-53037e4cb67b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات