728 x 90

آخوند منتجب‌نیا: رئیسی نتوانست از جناح اصول‌گرا وحدت و اجماعی درست کند

رئیسی جلاد
رئیسی جلاد

آخوند منتخب نیا از جناج باند مغلوب دوشنبه ۷ اسفند، به ادامه شقه و شکاف در درون نظام اعتراف کرد و گفت: در حال حاضر همه گروه‌های حاضر در جناح اصول‌گرا که رئیسی نمایندگی آنها را در دولت برعهده دارد پشت دولت نیستند.

وی در بخشی از صحبت‌های خود با اعتراف به ابر بحرانهای گریبانگیر نظام، «یک دست شدن» جناحها و باندهای درون نظام برای «حل مشکلات» (!) که برگرفته از ترس و وحشت از فوران قیام است را، سرابی بیش ندانست و آن را مقدمه شروع جنگ جناحهای درون حاکمیت عنوان کرد و ضمن هشدار به آن گفت:... در حال حاضر همه گروه‌های حاضر در جناح اصول‌گرا که رئیسی نمایندگی آنها را در دولت برعهده دارد پشت دولت نیستند. رئیسی نتوانست از جناح اصول‌گرا وحدت و اجماعی درست کند. در حال حاضر مجموعه خاصی از اصول‌گرایان در دولت وجود دارند و مجموعه خاصی از دولت حمایت می‌کنند اما بسیاری از چهره‌های شاخص اصول‌گرا و صاحب نظر منتقد دولت هستند و چه بسا انتقادهای تندی هم دارند. به‌عنوان نمونه در رابطه با مسأله مولدسازی که ابتکار دولت است.
وی با اعتراف به این‌که شقه وشکاف و بریدگی، مهره‌های حکومتی را هم در برگرفته است به پیامدهای خطرناک آن هشدار داد و افزود: یک بدعت تاریخی بسیار خطرناکی را ابداع کرده‌اند فردی مانند احمد توکلی که از چهره‌های اصول‌گرا محسوب می‌شود به‌شدت با آن مخالفت کرده و نامه بسیار تند و مستدل و مستندی نوشت و به‌شدت به دولت حمله و اعتراض کرد. در بسیاری از موارد باهنر، ناطق نوری و بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های معروف و غیرمعروف اصول‌گرا مخالف دولت شده‌اند به‌دلیل این‌که به عیان مشاهده می‌کنند بسیاری از تصمیماتی که گرفته می‌شود و سیاست‌گذاریهایی که انجام می‌شود غلط است، بنابراین انصاف‌شان ایجاب می‌کند که آنها هم جزو منتقدان باشند و حمایت‌شان را از دولت بردارند (؟!).

(سایت اعتماد آنلاین حکومتی ۷فروردین)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/db187e8f-5b0e-4c09-87b2-023a47fdf1a6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات