728 x 90

آخوند ماندگاری: امروز یک نفر میره وسط میدون امر معروف و نهی از منکر بکند چاقو چاقوش می‌کنند

آخوند ماندگاری
آخوند ماندگاری

آخوند ماندگاری مهره خامنه‌ای در روز ۱۵دی در گفتگو با تلویزیون حکومتی اصفهان به خشم و کینه مردم به مزدوران و بسیجیها و پاسداران رژیم اعتراف کرد و گفت:

امروز یک نفر میره وسط میدون امر معروف و نهی از منکر می‌کند چاقو چاقوش می‌کنند، بقیه نمی‌آیند دفاع کنند، می‌خواهند فیلم بگیرن، بترسید از این وضعیت...

مهره خامنه‌ای در واکنش به شرکت گسترده مردم در فضای مجازی و افشاگریها علیه رژیم آخوندی گفت: «امروز قطعاً دشمن با داشتن امپراطوری خبری، ماهواره‌ها، شبکه‌های مجازی با این وضعیتی در اختیار دشمنه، اگر ما و شما و امت اسلامی اشتها نشان بدهند برای شنیدن اخبار باطل دشمنان، قطعاً ولایت را از چشمها می‌اندازند. نظام اسلامی را از چشمها می‌اندازند. »

 

آخوند ماندگاری روز ۲۳شهریور۹۹ به تنفر مردم از آخوندها اعتراف کرده بود و گفت: «کسی که امام جمعه کازرون را کشت خودش وسط میدان گفت ای مردم عامل بدبختی‌تان را کشتم.»

دهها شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان هزاران سایت دارند شایعه و حرفهای بی‌ربط و دروغ پخش می‌کنند از این طرف هم که جوان نمی‌رود نگاه کند ببخشید ببخشید ببخشید چندبار دیگر ببخشید تو تلویزیون هم تا می‌خواهند آخوند نشان بدهند بابا اینها که خیلی حرف می‌زنند بگذاریم یک کانال دیگه یک کاری کنیم این چشم نبیند این منبع معرفتی را این گوش هم کلامش را نشنوند شایعه هم برایش پخش کنند.

کسی که امام جمعه کازرون را به‌شهادت رساند چی گفت آمد خودش وسط میدان گفت ای مردم عامل بدبختی‌تان را کشتم. داد زدها یعنی این‌قدر ذهن او را چیز کردند که اگر یک امام جمعه کشتی یک آخوند کشتی یک نفر را زدی نابود کردی عامل بدبختی مردم را کشتی ها ( تلویزیون شبکه حکومتی اصفهان).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f247faeb-6126-410d-9cf9-aec6a324cd02"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات