728 x 90

آخوند صدیقی: این بیکاری و فشار معیشتی حاصل نادانی افرادی است که چشم به دشمن دوختند

آخوند صدیقی
آخوند صدیقی

آخوند صدیقی امام جمعه خامنه‌ای در تهران:

نه تنها کرونا بلاست، همه چیز دنیا بلاست

این بیکاری و فشار معیشتی حاصل نادانی افرادی است

که چشم به دشمن دوختند

نه تنها کرونا بلاست، همه چیز دنیا بلاست. چقدر جوان با این کرونا از دست ما رفتند دنیا همینه اینجا بنا نیست همیشه وصال باشد یه روز با همیم یه روز دیگه از هم جدامون می‌کنند.

رفتن به بهشت تحمل می‌خواد از بیرون فشار می‌بینید، از درون سختی می‌بینید، پرس می‌شوید! این بیکاری و این سرگردانی و این فشار معیشتی، این نادانی بعضی از افرادی که در اقتصاد باید مراقبت می‌کردند چشمشان را به دشمن نمی‌دوختند باید از امکانات داخلی استفاده می‌کردند. هر چه گفتند داریم ارزان می‌کنیم هی هر روز... (تلویزیون شبکه یک (رژیم) ۳۰آبان)